ЗА АРХАНГЕЛИТЕ И ТЕХНИЯ ВОДАЧ МИХАИЛ

Според християнската религия архангелите са седем: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Йехудиил и Варахиил.

Думата „архангел“ от гръцки значи „велик посланик на Бога“ („арх“ – велик или първи, „ангел“ – Божи посланик“). Според християнската религия архангелите са седем: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салатиил, Йехудиил и Варахиил.

Архангел Михаил представя Божието слово, архангел Гавраил е носител на Божите тайни, Рафаил - лечител на недъзите, Уриил - просветител на душите, Салатиил е молител и застъпник пред Бога, Иехудиил е прославящ Господа, а Варахиил е подател на Божите благословения. Архангелите имат за задача да известяват хората за Божията воля, както и да предават послания от него. Те са връзката между Небето, духовния свят, и Земята, човешкия род, пазители на всички земни жители, небесни сили, които помагат на човека „да прогледне“ за истинския смисъл на живота. Михаил е техният ръководител и вдъхновител, понякога наричан и военачалник.

 

На него се пада и една от най-отговорните задачи – той е „пазител на душите“ и като такъв негово е и задължението да ги прибира обратно в последния земен миг и да ги охранява от зли сили по пътя им към Бог. Според поверието Архангел Михаил взима душата, като подава на човека китка зеленина или ябълка - ако умиращият се усмихва, значи му е подал златна ябълка. Заради връзката със смъртта в съботата преди празника се прави Рангеловската задушница - една от най-големите през годината. На гроба се носят плодове, зреещи през сезона и много цветя - те символизират добродетелите.

 

Още в зората на християнството архангелите били изобразявани по стените на църквите със свои характерни черти и атрибути.

 

Архангел Михаил бил представян как тъпче с крака Луцифер и със зелена финикова клонка в лявата ръка, с копие в дясната, което завършва с бяла хоругва, украсена с червен кръст.

 

Архангел Гавриил бил изобразяван в дясната ръка с фенер, в който горяла запалена свещ, а в лявата с огледало от зелен яспис, по което имало червени точки.

 

Архангел Рафаил е представян с леко повдигната лява ръка, в която държи съд с лекарствени средства, а с дясната води младия Товия, който носи риба, уловена в река Тигър.

 

Уриил бил рисуван да държи пред гърдите си с дясната ръка изваден меч, а с лявата, пусната надолу - огнен пламък.

 

Архангел Салатиил бил изобразяван със склонени глава и поглед, и с ръце, притиснати към гърдите, както при човек, който се моли в умиление.

 

На иконите Иехудиил държи с дясната си ръка златен венец, а с лявата бич от три черни въжета.

 

Архангел Варахиил е рисуван с бели рози на гърдите.