Откъси от книгата "Как работи храната" (изд. Книгомания)

Книгата "Как работи храната" е най-разбираемият и нагледен пътеводител в храненето.

Алтернативни храни

 

С нарастване на натиска върху основните хранителни ресурси необходимостта от алтернативи се увеличава. Възможностите за облекчаване на този процес включват по-оптимално използване на наличните храни и развиването на напълно нови хранителни източници.

 

Недостатъчно използвани храни

Сравнително малък брой растения и животни осигуряват повечето храна на света, но съществуват много други видове, които се консумират само в определени части на света или в определени култури, но които биха могли да бъдат по-широко използвани. В някои случаи това може да означава преодоляване на културни норми относно приемливостта на дадена храна – например ларвите според много западни страни се смятат за отблъскващи; или пък домашни животни.

 

Култивирано месо

Увеличаването на световното население доведе до увеличаване на търсенето на храна, включително и на повече месо. Месото от животни изисква сериозни ресурси като земя, храна и вода и е възможно да не е устойчиво в дългосрочен план. Един възможен отговор може да е култивирането на месо чрез използването на мускулни стволови клетки от животни като стартови клетки. Първият ядивен образец от култивирано месо – лабораторно създадена проба – беше публично обявен през 2013 г. Но техническите предизвикателства пред промишленото производство на култивирано месо все още не са преодолени, поради което това не е вероятно да задоволи краткосрочното търсене на повече месо.

 

Нови храни

Всяка нова храна се нуждае от определени характеристики, за да бъде практична добавка към човешкия хранителен режим: тя трябва да е безопасна, да бъде добър източник на хранителни вещества, да бъде с икономично производство и в идеалния вариант да има слабо екологично въздействие. Добра отправна позиция е да се направи опит да се адаптират съществуващи храни, като боб лупина и водорасли, въпреки че учените се опитват да добият месо и от животински мускул.

 

***

Периодичен пост

 

Постенето е традиционна част от много религиозни диети, но напоследък започна да предизвиква повече интерес в научните общности. Освен че помага за намаляване на теглото, за периодичното постене се смята, че има потенциала да доведе и до други ползи за здравето.

 

Често срещани диети с пост

Диетите с периодичен пост включват последователност от гладуване и негладуване. При диетата 5:2 се яде нормално пет дни в седмицата, но в два непоследователни дни от седмицата (дни за пост) се приемат значително намалени калории. Диетата с редуващи се дни включва ядене на каквото пожелаете на единия ден и гладуване на следващия. Диетите, които включват ограничено хранене, ви позволяват да се храните само през определен период на ден – обикновено 8–12 часа.

 

Полезно ли е за вас?

Наличните доказателства, които посочват, че периодичният пост е добър за намаляване на теглото, идват предимно от изследвания върху животни (вж. по-долу). Ако тези резултати са приложими и за хората, тези диети с пост биха могли да бъдат ефективни в борбата със затлъстяването, ползите от която са широко известни.

Но много малкото изследвания върху постенето при хора са със смесени резултати и все още не е възможно да разберем дали то има положително или отрицателно въздействие.

 

Ползи:

Прости и лесни за спазване правила

Не са необходими специални храни или добавки

Възможни ползи за здравето

Предлага определена гъвкавост – не е необходимо да постите един и същ ден всяка седмица

Някои хора съобщават за увеличена енергия

Намалени разходи за храна

В дните за пост се освобождава време, което обикновено се отделя за приготвянето на храна

 

Недостатъци:

Възможен е много силен глад, главоболие и умора в дните за пост

Риск от промяна в настроението и от раздразнимост

Дългосрочните ефекти все още не са добре разбрани

Рискът от ниско кръвно налягане в дните за пост може да направи шофирането опасно

Може да не отговаря на начина на живот на някои хора

Може да е трудно да се спазва за дълъг период от време

Някои хора вярват, че постенето може да доведе до нездравословна обсесия с храна

 

Потенциални ползи за здравето

Съществуват все повече свидетелства в подкрепа на ползите за здравето от постенето при животни. Положителните ефекти върху кръвното налягане, чувствителността към инсулин и относно някои хронични болести са накарали някои учени да вярват, че постенето има потенциала да доведе до подобни ползи за здравето и при хора като понижено кръвно налягане, намален риск от рак, повишена чувствителност към инсулин, помага срещу мозъчните заболявания, повишена клетъчна резистентност, подобрено мозъчно здраве.

Книгата може да закупите от тук: https://bit.ly/3d5x5US