Мащерка дива

В кулинарията дивата мащерка се използва по-рядко в Средна Европа, където се предпочита градинската мащерка.

• Като се има пред вид, че количеството на тимола е два пъти по-ниско, тя се прилага в двойно по-големи дози.

• Изсушената стандартна дива мащерка, която се предлага на пазара, трябва да има аромат и вкус на градинската мащерка (тимол).

• Според стандартите такава мащерка не бива да се използва за лечебни цели и в готварството, защото в нея липсват или са в оскъдно количество активно действащите вещества тимол и карвакрол.

• Тази мащерка може да се употребява само за чай, но той не е лечебен.