Кой е Свети Илия?

За старозаветния пророк св. Илия е разказано в Трета и Четвърта книга „Царства“ . Той се появява, за да върне еврейския народ към бог Яхве, защото под влияние на Езавел, съпругата на цар Ахав, бил въведен култа към Ваал. Нищо не се знае за произхода му, а името си, което означава „Яхве е моят Бог“, явно е получил в следствие на делата си. 

За старозаветния пророк св. Илия е разказано в Трета и Четвърта книга „Царства“ . Той се появява, за да върне еврейския народ към бог Яхве, защото под влияние на Езавел, съпругата на цар Ахав, бил въведен култа към Ваал. Нищо не се знае за произхода му, а името си, което означава „Яхве е моят Бог“, явно е получил в следствие на делата си. По това време финикийският бог Ваал - божество на природата, отговарящ за дъжда, гръмотевицата и светкавицата, бил почитан сред евреите в образа на телец. Служели му, като му принасяли човешки жертви, в повечето случаи на деца.

 

Пророкът предизвиквал от името на Яхве не само него, а и Езавел, жреците ѝ, Ахаав и цял Израел. Езавел, разгневена от заповедта на Илия да се избият всички неини жреци, заплашила да го убие, но пророкът избягал в пустинята, където прекарал 40 дни и 40 нощи и дори разговарял с Бог, който го насърчил да продължи делото си.

 

Вторият сблъсък на Илия с властта започнал, след като цар Ахав поискал да отнеме лозето на някой се Навутей, защото било близо да палата му. Човекът отказал и Ахав, макар и ядосан, се оттеглил. Коварната му съпруга обаче намерила двама лъжесвидетели, които набедили Навутей, че е хулил царя. Затова и го убили с камъни.

 

По Божия заръка разгневеният Илия отишъл при царя и го обвинил в убийство и кражба. Избухнала свада, в която Ахав го нарекъл свой враг. Това разлютило още повече Илия и той изрекъл страшно пророчество – че цялата държава ще отхвърли властта на царя, че кучета ще разкъсат Езавел и че цялото му семейство ще умре. Като чул това, царят се разкаял, а Бог се смилил над него. Жена му Езавел и синът му Охозия обаче продължили да почитат бог Ваал. След като Охозия станал цар, паднал и се наранил сериозно. Илия предрекъл, че няма да стане от леглото. Така и се случило.

 

След като изпълнил мисията си на земята, пророк Илия се възнесъл на небето. Старият завет разказва, че веднъж стигнал да бреговете на река Йордан заедно с ученика си Елисей. Илия свалил кожуха си и ударил водата с него. Тя се разделила и двамата преминали по сухо. Извежднъж се извила вихрушка и от небето се спуснала огнена колесница с огнени коне и отнесла пророка. Когато отлитал, кожухът му паднал на земята и Елисей го взел.