КАК СВ. ДИМИТЪР СПАСИЛ СВ. ГЕОРГИ

Народът казва „св. Димитър язди червен кон и от брадата му се посипват първите снежинки“. На Димитровден се прибират ралата на сухо, редят се дървата за зимата, очакват се първите снегове.

Според народните вярвания двамата са братя-близнаци

 

Народът казва „Св. Димитър язди червен кон и от брадата му се посипват първите снежинки“. На Димитровден се прибират ралата на сухо, редят се дървата за зимата, очакват се първите снегове.

 

Според народната митология св. Димитър и св. Георги са братя-близнаци.

В църковната живопис св. Георги се изобразява върху бял кон, обърнат надясно, убиващ ламя, а св. Димитър върху червен кон, наляво, пронизващ човек. В народна легенда и техните коне са близнаци. И двамата са юнаци, побеждават чудовища, преборват злото.

 

Според една народна легенда когато братята отраснали, тръгнали по света в различни посоки. Георги  заръчал, че ако Димитър види от стряха кръв да капе, то значи нещо лошо е е случило и е умрял. След време Димитър видял от една стряха как  капе кръв и тръгнал към страната, в която се заселил  Георги. Там  заварил само една ламя, която вече била изяла неговия брат Георги. Притиснал Димитър ламята и тя му дала душата на Георги.

 

Двамата братя  яхнали конете си и литнали към Небесата. Там си раздели годината по братски - за Свети Георги лятото, а за Свети Димитър - зимата. Двата празника — Гергьовден и Димитровден, делят годината на две половини.